PACAP is hét platform voor lange termijn onderzoek

naar de behandeling en (patiënt gerapporteerde)
uitkomsten van alvleesklierkanker

48

deelnemende
centra

1925

patiënten in
PACAP PROMs

2913

patiënten in
PACAP cohort

Vaak zit er een overlap in zowel vragenlijsten als patiëntenpopulatie in PACAP PROMs en andere projecten. Door een samenwerking aan te gaan voorkomen we dat patiënten vragenlijsten dubbel invullen. PACAP werkt samen met onderstaande studies.

DIPLOMA

18 maart 2021

Distale pancreatectomie, minimaal invasief of open, voor maligniteit: een Pan-Europese gerandomiseerde multicenterstudie

Lees meer

PANFIRE-III

18 maart 2021

Studie die behandeling met IRE (nanoknife) van de primaire tumor al dan niet in combinatie met immunotherapie onderzoekt bij inoperabele pancreas patiënten met levermetastasen

Lees meer

PEGASUS

14 maart 2021

In dit project kunnen patiënten worden geïncludeerd met niet-resectabel of uitgezaaide alvleesklierkanker die behandeld gaan worden met FOLFIRINOX. Bij deze patiënten wordt op baseline tumormateriaal en bloed verkregen ten behoeve van RNA en DNA sequencing. Belangrijke uitkomstmaten van PEGASUS zijn kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.

Lees meer

PREOPANC-2

13 maart 2021

Neoadjuvant FOLFIRINOX versus neoadjuvante chemoradiotherapie en adjuvante chemotherapie voor (borderline) resectabel pancreascarcinoom

Lees meer

eQuiPe

12 maart 2021

Hoe ervaren patiënten met gevorderde kanker én hun naaste de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg

Lees meer