PACAP is hét platform voor lange termijn onderzoek

naar de behandeling en (patiënt gerapporteerde)
uitkomsten van alvleesklierkanker

48

deelnemende
centra

4346

patiënten in
PACAP PROMs

5998

patiënten in
PACAP cohort

Vaak zit er een overlap in zowel vragenlijsten als patiëntenpopulatie in PACAP PROMs en andere projecten. Door een samenwerking aan te gaan voorkomen we dat patiënten vragenlijsten dubbel invullen. PACAP werkt samen met onderstaande studies.

TIMEPAN

15 september 2022

Onderzoek voor patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. Onderzocht wordt of het beter is om palliatieve chemotherapie direct te starten bij diagnose, of pas te starten bij het optreden van klachten.

Lees meer

RADAR-PANC

15 september 2022

Onderzoek naar de effecten van vroegtijdige opsporing van terugkeer van alvleesklierkanker na een operatie.

Lees meer

PREOPANC-3

15 september 2022

Onderzoek naar chemotherapie voor of na operatie bij patiënten met verwijderbare alvleesklierkanker.

Lees meer

PANCOSAR

15 september 2022

De rol van stereotactische bestraling bij patiënten met een lokaal pancreascarcinoom die te kwetsbaar zijn voor chirurgische of systemische behandelingen.

Lees meer

ARCADE

15 september 2022

Onderzoek naar behandeling met hoge precisie bestraling bij patiënten met lokale terugkeer van alvleesklierkanker.

Lees meer

DIPLOMA-2

15 september 2022

Minimaal invasieve versus open pancreatoduodenectomie voor pancreas en periampullaire tumoren (DIPLOMA-2): een internationale multicenter patient-geblindeerde gerandomiseerde studie.

Lees meer

PREOPANC-4

15 september 2022

Implementatieprogramma van de optimale behandeling voor patiënten met lokaal gevorderde alvleesklierkanker.

Lees meer

DIPLOMA

18 maart 2021

Distale pancreatectomie, minimaal invasief of open, voor maligniteit: een Pan-Europese gerandomiseerde multicenterstudie

Lees meer

PANFIRE-III

18 maart 2021

Studie die behandeling met IRE (nanoknife) van de primaire tumor al dan niet in combinatie met immunotherapie onderzoekt bij inoperabele pancreas patiënten met levermetastasen

Lees meer

PEGASUS

14 maart 2021

In dit project kunnen patiënten worden geïncludeerd met niet-resectabel of uitgezaaide alvleesklierkanker die behandeld gaan worden met FOLFIRINOX. Bij deze patiënten wordt op baseline tumormateriaal en bloed verkregen ten behoeve van RNA en DNA sequencing. Belangrijke uitkomstmaten van PEGASUS zijn kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.

Lees meer

PREOPANC-2

13 maart 2021

Neoadjuvant FOLFIRINOX versus neoadjuvante chemoradiotherapie en adjuvante chemotherapie voor (borderline) resectabel pancreascarcinoom

Lees meer

eQuiPe

12 maart 2021

Hoe ervaren patiënten met gevorderde kanker én hun naaste de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg

Lees meer