PACAP is hét platform voor lange termijn onderzoek

naar de behandeling en (patiënt gerapporteerde)
uitkomsten van alvleesklierkanker

48

deelnemende
centra

1075

patiënten in
PACAP PROMs

1312

patiënten in
PACAP cohort

De PACAP-1 trial


Achtergrond

Het Nederlandse Pancreatic Cancer Project (PACAP) is het grootste landelijke samenwerkingsverband voor alvleesklierkanker. PACAP is een project van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG), de landelijke multidsciplinaire tumorwerkgroep voor patiënten met pancreas en periampullaire tumoren.

Met het kwaliteitsproject de PACAP-1 trial wil de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) bestuderen of de overleving en kwaliteit van leven voor patiënten met een pancreascarcinoom in Nederland te verbeteren is middels implementatie van PACAP-1 practices via een multicenter stepped-wedge cluster randomized controlled trial (RCT). Deze PACAP-1 practices zijn geïdentificeerd uit de eerste 3 PACAP-registratie jaren (NKR+/DPCA/PROMs data). Om het doel van verbetering van overleving en kwaliteit van leven te realiseren is een nauwe landelijke samenwerking met regionaal maatwerk vereist. Uiteindelijk is het doel om de kwaliteit binnen de pancreaskanker zorg in Nederland te verbeteren.

Design

De PACAP-1 trial is een stepped-wedge cluster RCT. In 17 clusters (de 17 DPCG-centra en hun verwijzende regio) zullen de PACAP-1 practices stapsgewijs geïmplementeerd worden. De volgorde waarop de clusters over zullen gaan naar de PACAP-1 practice fase zal worden gerandomiseerd. Middels een wash-in fase leren de centra gefaseerd de details van de PACAP-1 practices (zie figuur). In ieder DPCG centrum is een regionaal pancreasteam geïdentificeerd dat fungeert als regionaal expertise aanspreekpunt. Klik hier (link volgt) voor de pancreasteams per DPCG centrum.

Uitkomsten

De primaire uitkomstmaat is 1-jaars overleving. Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven, 3- en 5-jaarsoverleving, en succes van implementatie van de PACAP-1 best practices. Uitkomsten van patiënten die zijn behandeld in de current practice fase zullen worden vergeleken met uitkomsten van patiënten die zijn behandeld in de PACAP-1 practice fase.

Verder heeft PACAP ook aangetoond dat de huidige documentatie en registraties verbeterd moeten worden. Steeds meer landelijke studies maken gebruik van data uit de PACAP registraties. Voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van al het pancreasonderzoek in Nederland is het belangrijk om de registraties van patiënten te verbeteren. Tevens zal aandacht gevestigd worden op participatie van patiënten binnen belangrijke DPCG studies, omdat deze inclusies verbeterd moeten worden en nu vaak slechts door een beperkt aantal DPCG centra gedragen worden.

De beoogde start van de PACAP-1 trial is mei 2018

Neem contact op per mail: pacap-1@dpcg.nl
Pancreasteams

Per regio is een lokaal pancreas expertiseteam aangesteld dat als contact fungeert voor de regionale centra. Hieronder zijn alle pancreas expertise t...

Lees meer